Neurofeedback Instituut Nederland BV en uw privacy

Deze pagina heeft informeert u de verwerking van uw persoonsgegevens door Neurofeedback Instituut Nederland.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven. Neurofeedback Instituut Nederland BV valt onder de geestelijke gezondheidszorg en in dat kader geldt naast de Wet bescherming persoonsgegevens ook de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Volgens de WGBO dient de zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden.

Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet.

Welke persoonsgegevens verwerkt Neurofeedback Instituut Nederland BV?

De verwerking van persoonsgegevens omvat:

  • NAW- (naam, adres woonplaats) en identificatiegegevens;
  • gegevens voor de zorgverzekeraar;
  • medische en psychologische gegevens.

Conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaart Neurofeedback Instituut Nederland BV cliëntgegevens vijftien jaar na afsluiting van de behandeling. Na deze periode worden alle persoonlijke gegevens gewist. In het kader van wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk dat anonieme behandelgegevens langer worden bewaard.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens of wenst u een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat Neurofeedback Instituut Nederland BV beveiligingsmaatregelen heeft genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico's verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Bezoekersstatistieken

Neurofeedback Instituut Nederland BV maakt gebruik van software om bezoekgegevens te analyseren. Daardoor komt relevante informatie zoals de meest gevraagde pagina's, de gebruikte zoektermen etc. Deze informatie is volledig geanonimiseerd. Met deze informatie kunnen wij onze website beter op onze bezoekers afstemmen.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Neurofeedback Instituut Nederland BV gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen

Neurofeedback Instituut Nederland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig onze privacyverklaring voor het actuele privacybeleid van Neurofeedback Instituut Nederland BV.