Hersenactiviteit in beeld

Om vast te stellen of er sprake is van klinisch relevante afwijkingen in hersenactiviteit, wordt er voorafgaande aan de Neurofeedbackbehandeling een EEG meting gedaan. Hierbij wordt een elektrodecap op het hoofd geplaatst. In de elektrodecap zitten 19 elektrodes die verspreid over het hoofd hersenactiviteit kunnen meten. De EEG meting wordt gedaan met de ogen open en de ogen dicht. In beide condities krijgt de cliënt geen taak: het betreft een ‘resting-state’ EEG meting.

Het figuur hieronder laat een voorbeeld zien van een EEG meting. Hier wordt een segment van 10 seconden getoond. De letter-cijfer combinaties aan de linkerkant vertegenwoordigen de locatie van de elektrode. Een EEG signaal bestaat uit golven met verschillende frequenties en verschillende amplitudes. In het figuur is bijvoorbeeld te zien dat ongeveer op de helft van het segment op de onderste rij signalen een specifieke frequentie in amplitude toeneemt (rood omcirkeld). Dit ‘ruwe’ EEG kan al informatie geven over klinisch relevante afwijkingen, vooral bij neurologische aandoeningen als epilepsie. Om deze reden kijken neurologen vooral naar het ruwe EEG. Wanneer een resting-state EEG echter ingezet wordt in het kader van een Neurofeedbackbehandeling, wordt gekeken naar het ‘quantitative’ EEG (qEEG).

Brain Mapping

Quantitative EEG

Bij Quantitative EEG (qEEG) worden de amplitudes van verschillende frequenties berekend en vervolgens vergeleken met een ‘normatieve database’. Zo kan gekeken worden of er afwijkende hersenactiviteit te zien is in vergelijking met klachtenvrije leeftijdsgenoten. Het qEEG vormt de basis van de Neurofeedbackbehandeling: Wanneer klinisch relevante afwijkingen in hersenactiviteit gevonden worden die gerelateerd kunnen worden aan de symptomen van de cliënt, zal de Neurofeedbackbehandeling zich richten op het verminderen van deze afwijking.
Het Neurofeedback Instituut Nederland maakt gebruik van de qEEG-Pro database. Deze database is ontwikkeld binnen ons instituut door Dr. André Keizer en wordt momenteel gebruikt door Neurofeedbackklinieken, ziekenhuizen en universiteiten verspreid over meer dan 25 landen. Ga naar www.qeeg.pro voor meer informatie over de qEEG-Pro database.

Hersengolven

Afwijkingen in de amplitude van EEG frequenties kunnen inzicht geven in de oorzaak van psychische problematiek. EEG frequenties kunnen worden opgedeeld in verschillende frequentiebanden. Er is veel onderzoek gedaan naar de rol die deze frequentiebanden hebben bij verschillende cognitieve functies en psychische stoornissen.

Brain Mapping