Dyslexie is een aandoening waarbij kinderen en volwassenen moeite hebben met (leren) lezen. Hoewel de precieze oorzaak van dyslexie niet bekend is, hebben verschillende wetenschappelijke studies afwijkingen in hersenactiviteit aangetoond.

De linker hersenhelft is gespecialiseerd in het verwerken van taal en dit is het gebied waar neurofeedback zich veelal richt. Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft in 2010 gedemonstreerd dat Neurofeedback behandeling effectief kan zijn voor dyslexie, wanneer het behandelprotocol gebaseerd is op het qEEG. Er is op dit moment echter erg weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij dyslexie en we weten daarom erg weinig over de effectiviteit en bijvoorbeeld de lange-termijn effecten van Neurofeedback bij dyslexie.

Dyslexie