Onder Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vallen klassiek autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger. Er zijn verschillende afwijkingen in hersenactiviteit die in verband gebracht kunnen worden met ASS.

De meeste wetenschappelijke onderzoeken laten een patroon van ‘corticale hypo-arousal’ zien. Dit betekent dat de hersenschors relatief te weinig activiteit laat zien. Bij ongeveer de helft van de mensen met ASS is er ook sprake van ADHD. ADHD wordt ook vaak in verband gebracht met corticale hypo-arousal. Het lijkt er dus op dat er een overlap bestaat tussen ASS en ADHD, in termen van symptomen, maar ook in termen van afwijkingen in hersenactiviteit. Neurofeedback behandeling van ASS richt zich dan ook vaak op het verhogen van activiteit in vooral de frontale gedeelten van het brein. Dit kan ervoor zorgen dat zowel de ASS symptomen als de AD(H)D symptomen verminderen.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)