Arousal niveau is een term die in de (biologische) psychologie gebruikt wordt om het activatieniveau van het centrale zenuwstelsel aan te geven. Wanneer het arousal niveau hoog is, ben je extra wakker en alert.

Echter een té hoog arousal niveau kan zorgen voor slapeloosheid en gevoelens van angst, opwinding en rusteloosheid. Psychische aandoeningen die gerelateerd zijn aan angststoornissen, zoals een dwangstoornis, eetstoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaan meestal ook gepaard met verhoogde angstgevoelens en verhoogde arousal niveaus. Arousal niveau kan betrouwbaar gemeten worden met EEG. Bij een (te) hoog arousal niveau is er vaak sprake van verhoogde beta activiteit en verlaagde alpha activiteit bij gesloten ogen. Neurofeedback kan worden gebruikt om beta activiteit te verlagen en/of alpha activiteit te verhogen om het arousal niveau omlaag te brengen. Neurofeedback bij angst-, slaap-, dwang- en eetstoornissen kan gecombineerd worden met ‘craniële electrische stimulatie’ (CES). CES is een behandelmethode waarbij milde electrische stimulatie wordt gebruikt om het arousal niveau te verlagen. Het Neurofeedback Instituut Nederland maakt gebruik van de Alpha-Stim om CES toe te passen. Voor meer informatie over de Alpha-Stim, ga naar: www.alpha-stim.nl.

Angst- en slaapstoornissen