Neurofeedback

Bij een Neurofeedback behandeling wordt voortdurend een gedeelte van uw hersenactiviteit gemeten en verwerkt door een computer. De computer vertoont vervolgens beelden en geluiden die afhankelijk zijn van uw hersenactiviteit. Wanneer er bijvoorbeeld is vastgesteld dat er afwijkende activiteit plaatsvindt in de voorste gedeelten van uw brein, zal de computer belonende beelden en geluiden presenteren wanneer deze afwijking relatief klein is. Op deze manier leert uw brein dat het beloond wordt wanneer het minder afwijkende activiteit vertoont. Dit zorgt ervoor dat de afwijking gedurende de behandeling afneemt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen specifieke afwijkingen in hersenactiviteit en bepaalde (neuro)psychologische aandoeningen, zoals ADHD, slaapproblemen en angststoornissen. Met Neurofeedback kunnen deze aandoeningen behandeld worden door de afwijkingen in hersenactiviteit die ermee gepaard gaan te verminderen.

Lees meer

Brain Mapping

Brain Mapping verwijst naar een methode waarbij afwijkingen in hersenactiviteit worden vastgesteld door middel van een EEG meting. Deze EEG meting wordt vervolgens geanalyseerd en vergeleken met een normatieve database. Afwijkingen ten opzichte van de norm worden weergegeven in een uitgebreide rapportage die inzicht geeft in uw persoonlijke ‘brein profiel’. Vaak geven deze rapportages een unieke kijk op de manier waarop het brein functioneert en helpt het om de oorsprong van psychische klachten te begrijpen. Deze rapportage is essentiëel voor het opstellen van een behandelprotocol met Neurofeedback, maar een qEEG kan ook afzonderlijk van een Neurofeedback behandeling gedaan worden.

Lees meer